Vanhat syykoodit

Rautatieliikenteen häiriökirjausten syykoodisto (31.12.2016 asti)

E

Etuajassakulku

E1

Tulojuna etuajassa


E2

Vaihtotöitä vähän tai ei ollenkaan


E3

Pieni junakoko


E4

Kääntöajan alitus / valmistuminen etuajassa


E5

Veturina kulku


E6

Ajoajan alitus / liikennetekniset syyt


E7

Muut syyt


H

Henkilökunta

H1

Henkilökunnan vaihto


H2

Henkilökunnan odotus


H3

Muut syyt


I

Muut syyt

I1

Sää


I2

Lumiesteet


I3

Ilkivalta, asiattomat radalla liikkujat


I4

Muut häiriöt


J

Junanmuodostus

J1

Vaunujen otto tai jättö


J2

Vaunujen tai vaunuryhmien odotus


J3

Jarrujen koettelu


J4

Liian raskas juna pysyäkseen aikataulussa


J5

Kaluston alennettu Sn


K

Kalusto, moottorijunat ja vaunut

K1

Jarruvika


K2

Laakerivika


K3

Junan katkeaminen


K4

Kytkentä tai irroitus (Sm / Dm)


K5

Kallistusvika (Sm3)


K6

Lovipyörä


K7

Muu vika moottorijunassa tai vaunussa


L

Liikenteenhoito

L1

Yhteysliikenteen odotus


L2

Junakohtaus, edellä kulkeva juna tai sivuutus


L3

Ahtaus ratapihalla


L4

Risteävät kulkutiet


L5

Myöhästyminen ulkomailta


L6

Häiriö päivystystyössä


L7

Tulojuna myöhässä


L8

Liikenteenhoitovirhe


M

Matkustajapalvelu

M1

Matkustajaruuhka


M2

Matkustajien aiheuttamia häriöitä


M3

Aikataulusta poikkeava pysähdys


M4

Passi- ja tullitarkastus


M5

Vankien kuormaus ja purku


M6

Pysähtymisajan ylitys


O

Onnettomuus

O1

Allejäänti (ihminen)


O2

Allejäänti (eläin)


O3

Tasoristeysonnettomuus


O4

Muut onnettomuudet ja vauriot


P

Liikenteenhoitojärjestelmät

P1

Turvalaitevika


P2

Opastinvika


P3

Vaihdevika


P4

JKV-vika ratalaitteissa


P5

Puhelinvika, ratapiharadiovika


P6

RAILI-vika


P7

Valvontalaitevika tai aiheeton hälytys


R

Ratatyö

R1

Tilapäiset nopeusrajoitukset


R2

Este radalla (ratainfraan liittyvä)


R3

Radan kunnossapito- ja rakennustyöt


R4

Ratatyön sovitun ajan ylitys


S

Sähkörata

S1

Suunnittelematon jännitekatko


S2

Sähköradan tekniset viat ja vauriot


S3

Sähköradan kunnossapito- ja rakennustyöt


T

Rata (ratarakenne)

T1

Tavaran kuormaus ja purku


T2

Ei käytössä


T3

Ei käytössä


T4

Aikataulusta poikkeava pysähdys


V

Vetokalusto

V1

Veturin odotus, veturipula


V2

Veturivika ja JKV-vika veturilaitteessa


V3

Veturisarjasta johtuva Sn pudotus


V4

Veturin vaihto, lisäys tai poisto