Syykoodit

Rautatieliikenteen häiriökirjausten syykoodisto (1.1.2017 alkaen)

A

Aikataulu ja liikennöinti

A1

Mäkeenjäänti

A101 Kalusto, junakokoonpano

A102 Lehtikeli/liukkaus

A103 Tilapäiset nopeusrajoitukset

A104 Sähköradan tehonsyötön rajoitus

A105 Turvalaitteista johtuva

A106 Muu syy mäkeenjääntiin


A2

Toistuva poikkeama aikataulusta

A201 Ajoajat ja/tai pysähdysajat kumulatiivisesti suunniteltua pidemmät

Jos junan myöhästyminen kumuloituu vähän kerrassaan useamman seuranta-asemavälin matkalla, eikä myöhästymiselle löydy syytä teknisestä viasta, matkustajaruuhkasta tai liikenneteknisistä syistä.

A202 Aikataulusuunnittelu

Jos aikataulusuunnittelussa on selkeä virhe.

A203 Liian lyhyt kääntöaika

Jos kääntöaika osoittautuu toistuvasti liian lyhyeksi.

A204 Liian lyhyt veturin vaihtoaika

Jos veturin vaihtoaika osoittautuu toistuvasti liian lyhyeksi.

A205 Liian raskas juna pysyäkseen aikataulussa

Jos juna on niin raskas että se ei kiihdy / pysähdy suunnitellusti. Liikenneohjaajan on varmistettava, että myöhästyminen ei johdu junan teknisestä viasta, veturin vaihdosta tai liukkaudesta.


A3

Junaa ei ole ajettu


E

Etuajassakulku

E1

Etuajassa lähtö

E101 Tulojuna etuajassa

Jos juna on valmis lähtemään etuajassa, koska juna tai sen veturi on saapunut edelliseltä matkaltaan etuajassa. Lisätietona liikenneohjaajan tulee kirjata sen junan junanumero, josta kalusto saapui etuajassa.

E102 Kääntöajan alitus

Jos juna on valmis lähtemään etuajassa, koska kääntyminen onnistui suunniteltua nopeammin.

E103 Valmistuminen etuajassa

Jos kyseessä ei ole kääntyvä juna ja se on valmis lähtemään etuajassa. Esim. vaihtotöitä on selkeästi suunniteltua vähemmän.

E104 Junan priorisointi

Jos juna lähetetään liikkeelle etuajassa liikenneteknisistä syistä. Esimerkiksi ratapihan ollessa täynnä juna lähetetään liikkeelle etuajassa, jotta toinen juna mahtuu ratapihalle. Lisätietona liikenneohjaaja kirjaa sen junan junanumeron, jonka takia kyseinen juna lähetettiin liikkeelle etuajassa. Jos on kyse laajemmasta kokonaisuudesta, niin liikenneohjaaja kirjaa selitteen tilanteesta.

E105 Muu syy etuajassalähtöön

Jos etuajassa lähtöön on joku muu kuin yllä olevissa tarkenteissa mainittu syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi junan lähettäminen matkaan etuajassa ratatöiden järjestelyiden takia. Syy etuajassa lähtöön on kirjattava selkeästi selitekenttään. Jos syy liittyy ratatöihin, tulee selitteeseen kirjata ratatyön JETI-numero.


E2

Ajo- tai pysähdysajan alitus

E201 Pieni junakoko

Jos junan suunniteltua pienempi koko mahdollistaa aikataulua nopeamman kulun.

E202 Veturina kulku

Jos pelkkä veturi ajetaan junalle suunnitellulla aikataululla ja se johtaa etuajassakulkuun.

E203 Junakohtaus/-ohitus ei toteutunut

Jos aikatauluun suunniteltu junakohtaus tai -ohitus ei toteutunut. Esimerkiksi vastaan tuleva juna on peruttu.

E204 Muu poikkeama haetusta kapasiteetista

Jos etuajassakulun syy on joku muu poikkeama haetusta kapasiteetista kuin muutos junan kokoonpanossa tai junakohtauksen / -ohituksen peruuntuminen. Esimerkiksi purku tai vaunujen jättö väliliikennepaikalla toteutuu suunniteltua nopeammin tai ei toteudu ollenkaan. Liikenneohjaaja antaa sanallisen selitteen tilanteesta myöhästymiskirjauksen selitekenttään LOKIssa.


H

Henkilökunta

H1

Henkilökunta puuttuu


H2

Lähtövalmius- tai lähtöpoikkeamailmoitus tekemättä


H3

Muu henkilökuntasyy


I

Muut syyt

I1

Poikkeukselliset sääolosuhteet


I2

Lehtikeli tai muu liukkaus


I3

Ilkivalta, asiaton radalla liikkuminen

I301 Ilkivalta

Jos myöhästyminen johtuu ilkivallasta, joka ei aiheuta teknistä vikaa ratalaitteisiin. Tällainen voi olla esimerkiksi radalle asetettu esine, jos juna ehtii pysähtyä ennen sitä tai törmäys siihen ei aiheuta kalustovikaa. POHA-tapahtuman selitteeseen kirjataan, minkälaisesta ilkivallasta on kyse, ja missä se on tapahtunut.

I302 Asiaton radalla liikkuminen

Jos myöhästyminen johtuu asiattomasta radalla liikkujasta johtuvasta liikenteen keskeytyksestä tai nopeusrajoituksesta. POHA-tapahtuman selitteeseen kirjataan, missä asiaton radalla liikkuja on ollut ja aikaväli, jonka aikaa liikenne oli keskeytettynä.


I4

Muu syy


J

Junanmuodostus

J1

Junan muodostaminen ratapihalla tai lähtöraiteella


K

Kalusto, moottorijunat ja vaunut

K1

Kaluston odotus

K101 Kalustoa sitoutunut liikaa kunnossapitoon

K102 Kalusto myöhässä olevasta junasta

K103 Saattoliike

K104 Varikolta tai seisontaraiteelta myöhässä

K105 Muu kalustopula


K2

Kalustovika

K201 JKV-vika (moottorijuna)

K202 Turvalaitevika (moottorijuna)

K203 Ovivika

K204 Jarruvika

K205 Pääkatkaisijavika

K206 Laakerivika

K207 Lovipyörä

K208 Virroitinvika

K209 Käyttäjävirhe

K210 Junan katkeaminen

K211 Radiovika

K212 Edo vika

K213 Muu kalustovika


K3

Kalustosta johtuva nopeuden alennus

K301 Kiskojarrujen puute/Jarrupaino %

K302 Korvaavan kaluston käyttö

K303 Kallistusvika Sm3/Sm6

K304 Ylipaino

K305 Kalustovika

K306 Muu syy nopeuden alennukseen


K4

Kytkentä

K401 Kytkentä, moottorijunat

K402 Kytkentä, vaunut

K403 Lumiperä


K5

Irroitus

K501 Irroitus, moottorijunat

K502 Irroitus, vaunut


K6

Katsastamaton kalusto


L

Liikenteenhoito

L1

Yhteysliikenteen odotus (jatkoyhteydet)

L101 Yhteysjunan odotus

Jos odotetaan yhteysjunaa. Lisäselitteenä liikenneohjaaja kirjaa odotetun junan junanumeron.

L102 Muu yhteysliikenteen odotus

Jos odotetaan muuta yhteysliikennettä kuin junaa (taksit, bussit, laivat ym.). Liikenneohjaaja kirjaa lisätietona sanallisen selitteen tilanteesta. Jos odotetaan junan korvannutta taksia tai bussia, liikenneohjaaja kirjaa lisätietona korvatun junan numeron.


L2

Junakohtaus, edellä kulkeva juna tai ohitus

L201 Junakohtaus

Jos juna joutuu junakohtauksessa odottamaan toista junaa suunniteltua pidempään (toinen juna on myöhässä) tai toteutuu suunnittelematon junakohtaus. Lisätietona liikenneohjaaja kirjaa kohdatun junan junanumeron.

L202 Toisen junan edelle päästäminen

Jos juna joutuu päästämään toisen junan edelleen. Lisätietona kirjataan edelle päästetyn junan junanumero.

L203 Edellä kulkevan junan ohitus

Jos juna joutuu ohittamaan edellä kulkevan hitaamman junan. Lisätietona kirjataan ohitetun junan junanumero.

L204 Edellä kulkeva juna

Jos juna myöhästyy sen takia, että edellä kulkee hitaampi juna, eikä sitä pystytä ohittamaan seurantavälin aikana. Lisätietona kirjataan edellä kulkeneen junan junanumero.


L3

Konflikti kapasiteetissa

L301 Tuloraide varattu

Jos juna joutuu odottamaan sopivan tuloraiteen vapautumista saapuessaan asemalle. Jos kyseessä on linjalla ohitus tai kohtausraide on varattu, käytetään L2-koodia. Lisätietona liikenneohjaaja kirjaa suunnitellun tuloraiteen varanneen junan junanumeron. Lisäksi raidenumero on suositeltava selite, jos se on tiedossa.

L302 Risteävät kulkutiet

Jos myöhästyminen johtuu risteävistä kulkuteistä asemalla tai ratapihalla (junan pituus, päällekkäiset kulkutiet, ohiajovarat, turvalaitteiden toteutukset). Jos kyse on junakohtauksesta tai ohituksesta linjalla, käytetään L2-syykoodia ja sen 2-tason tarkenteita. Lisätietona liikenneohjaaja kirjaa sen junan junanumeron, jonka kanssa kulkutiet ristesivät. Lisäksi raidenumero on suositeltava selite, jos se on tiedossa.

L303 Ahtaus ratapihalla

Jos juna joutuu odottamaan ratapihalle pääsyä sen ruuhkautumisen takia (esim. kaluston seisotuksen, rikkinäisen kaluston, vaihtotyön tai poikkeuksellisen liikennetilanteen vuoksi). Liikenneohjaaja kirjaa selitteeseen liikennepaikan tai ratapihan, jossa ahtaus on ollut. Jos kaikki sopivat tuloraiteet ovat hetkellisesti varattuna edellisten junien takia, käytetään syykoodia L301 (Tuloraide varattu). Lisäksi raidenumero on suositeltava selite, jos se on tiedossa.

L304 Suunnitteluvirhe

Jos havaitaan selkeä suunnitteluvirhe, joka johtaa konfliktiin kapasiteetissa. Esimerkiksi ratatyön takia ei ole käytössä riittävän pitkää sivuraidetta junakohtauksen toteuttamiseksi suunnitellussa paikassa. Lisätietona liikenneohjaaja kirjaa toisen tilanteessa mukana olleen junan junanumeron sekä sanallisen selitteen tilanteesta. Lisäksi raidenumero on suositeltava selite, jos se on tiedossa.


L4

Myöhästyminen ulkomailta


L5

Edessä oleva kalusto tukkii radan

L501 Kalusto rikki

L502 Ei-kaupallinen juna tai ratatyökone rikki

L503 Mäkeenjäänti

L504 Onnettomuus


L6

Tulojuna myöhässä / peruttu

L601 Odotetaan koko junaa sen edelliseltä matkalta

Jos juna ei pääse lähtemään ajoissa, koska käytettävä runko saapui myöhässä edelliseltä matkaltaan (koko junarungon kääntö).

L602 Odotettaan yhdistettävää runkoa

Jos odotetaan väliasemalla myöhässä olevaa junaa runkojen yhdistämistä varten (yhdistettävät matkustajajunat).


L7

Liikenteenhoitovirhe

L701 Reititysvirhe

Jos normaalissa liikennetilanteessa juna myöhästyy reititysvirheen takia. Esimerkiksi matkustajajunan reititys on tehty raiteelle, jolla ei ole laituria.

L702 Poikkeustilanteen reititys virheellinen

Jos poikkeustilanteessa tapahtuu virheellinen reititys. Esimerkiksi käytetään normaalitilanteen mukaista automatiikkaa.

L703 Liikenteenohjaajan virhe

Jos kyseessä on muu liikenneohjaajan toimintaan liittyvä virhe kuin reititysvirhe.

L704 Automatiikkavirhe

Jos havaitaan virhe liikenteenohjausautomatiikassa. Selitteessä on kerrottava selkeästi, missä ja miten automatiikkavirhe esiintyi.


M

Matkustajapalvelu

M1

Pysähtymisajan ylitys

M101 Matkustajaruuhka

Jos pysähtymisajan ylitys johtuu matkustajaruuhkasta.

M102 Matkustajan aiheuttama häiriö

Jos pysähtymisajan ylitys johtuu matkustajan aiheuttamasta häiriöstä (esimerkiksi väkivaltaisesti käyttäytyvän matkustajan poistaminen junasta).

M103 Matkustajan sairaskohtaus

Jos pysähtymisajan ylitys johtuu matkustajan sairaskohtauksesta.

M104 Passi- ja tullitarkastus

Jos pysähtymisajan ylitys johtuu passi- ja tullitarkastuksesta.

M105 Vankien kuormaus ja purku

Jos pysähtymisajan ylitys johtuu vankien kuormauksesta tai purusta.

M106 Inva-palvelu

Jos pysähtymisajan ylitys johtuu inva-palvelusta.

M107 Ovien sulkeminen

Jos pysähtymisajan ylitys johtuu ovien sulkemisesta. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa käytetään sellaista kalustoa jossa ovet joudutaan sulkemaan käsin. Jos kyse on oviviasta, jonka takia ovi/ovet eivät sulkeudu automaattisesti, niin kirjaukset tark_syykoodille K203 (Ovivika).

M108 Matkustajien odotus aseman suunnittelun vuoksi

Jos matkustajien siirtyminen junaan kestää odotettua kauemmin aseman suunnittelun vuoksi. Esimerkiksi sateisella säällä matkustajat ovat odottaneet junaa katoksen alla yhdessä kohtaa laituria, ja siirtyvät sitten hitaasti junaan (katoksen sijoittelu Hämeenlinnassa ja Imatralla).

M109 Matkustajien odotus kalustomuutoksen vuoksi

Jos korvaavan tai vajaan kaluston käytön takia matkustajien siirtyminen junaan kestää suunniteltua kauemmin.

M110 Muu syy pysähdysajan ylitykselle

Jos pysähtymisajan ylitykselle ei löydy sopivaa selitettä muista tämän tark_syykoodin 2-tason tarkenteista. Tätä tarkennetta käytettäessä kirjataan sanallinen selite syystä.


M2

Ylimääräinen pysähdys


O

Onnettomuus

O1

Allejäänti (ihminen)


O2

Allejäänti (eläin)


O3

Tasoristeysonnettomuus


O4

Muut onnettomuudet ja vauriot

O401 Suistuminen ratapihalla

O402 Suistuminen linjalla

O403 Tulipalot, metsäpalot

Jos radan läheisyydessä oleva tulipalo aiheuttaa liikenteen keskeytyksen tai nopeusrajoituksen

O404 Junan törmäys muuhun kalustoon

Jos juna törmää toiseen junaan tai muuhun radalla liikkuvaan/seisovaan kalustoon (työkoneet jne.)

O405 Muu onnettomuus

Jos kyse on onnettomuudesta, jolle ei ole omaa 2-tason tarkennetta. Selitteeseen kirjataan, mikä onnettomuus oli kyseessä.


P

Liikenteenhoitojärjestelmät

P1

Ratainfran laiteviat

P101 JKV / ERTMS-vika

P102 Baliisi

P103 Asetinlaite

P104 Suojastus

P105 Raidevirtapiirit

P106 Akselinlaskenta

P107 Kauko-ohjaus

P108 Opastin

P109 Vaihde

P110 Tasoristeyslaitos

P111 Avattava silta

P112 Tiedonsiirto

P113 Virransyöttö

P114 Laskumäkilaitteisto

P115 Tunnelitekniset järjestelmät

P116 Muut kuin radanpidon vastuulla olevat laiteviat

Jos kyse on muun tahon (liikennöitsijä) vastuulla olevan laitteen viasta, niin liikenteenohjaus luo POHA-tapahtuman ja täydentää siihen tämän 2-tason tarkenteen.

P117 Muut laiteviat


P2

Tietojärjestelmäviat

P201 LIIKE

Tarkenteena käytetään sitä järjestelmää jossa vika ilmenee.

P202 MIKU

Tarkenteena käytetään sitä järjestelmää jossa vika ilmenee.

P203 LOKI

Tarkenteena käytetään sitä järjestelmää jossa vika ilmenee.

P204 SANTRA

Tarkenteena käytetään sitä järjestelmää jossa vika ilmenee.

P205 Lähtövalmiusilmoitus

Jos lähtövalmiusilmoitusta ei saada teknisten ongelmien takia. Jos kyse on siitä, ettei junahenkilökunta tee ilmoitusta ajallaan, käytetään tark_syykoodia H2.

P206 Lähtötietojen puuttuminen

Jos junan lähtö viivästyy lähtötietojen (kokoonpano tai aikataulu) puuttumisen takia. Ensikirjausta tehdessä ei tarvitse määrittää POHA-tapahtumaan, missä järjestelmässä vika on, vaan se tarkennetaan selitteeseen asian varmistuttua.

P207 KUPLA

Tarkenteena käytetään sitä järjestelmää jossa vika ilmenee.

P208 Muiden kuin radanpitäjän vastuulla olevien tietojärjestelmien viat

Jos myöhästyminen johtuu liikennöitsijän tai kolmannen osapuolen tietojärjestelmäviasta. POHA-tapahtuman selitteeseen kirjataan, mistä järjestelmästä on kyse.

P209 Muut tietojärjestelmähäiriöt

Jos kyse on radanpitäjän vastuulla olevasta tietojärjestelmäviasta, mutta järjestelmälle ei ole omaa 2-tason tarkennetta. POHA-tapahtuman selitteeseen kirjataan, mistä järjestelmästä on kyse.


P3

Valvontalaitevika

P301 Kuumakäynti-ilmaisin vika / aiheeton hälytys

Tarkenteena käytetään sitä ilmaisinta jossa vika ilmenee tai joka antaa aiheettoman hälytyksen.

P302 Pyörävoimailmaisin vika / aiheeton hälytys

Tarkenteena käytetään sitä ilmaisinta jossa vika ilmenee tai joka antaa aiheettoman hälytyksen.

P303 Virrotinkamera vika / aiheeton hälytys

Tarkenteena käytetään sitä ilmaisinta jossa vika ilmenee tai joka antaa aiheettoman hälytyksen.

P304 Muut valvontalaitehäiriöt

Jos virheellisen ilmoituksen antanutta valvontalaitetta ei ole 2-tason tarkenteissa.


P4

Viestintälaite /-yhteys viat

P401 RAILI-vika /VIRVE

P402 Liikenteenohjaus -viestintävälineet (mm. GSM)

P403 Muut viestintä ja tietoliikennehäiriöt


R

Ratatyö

R1

Ratatyöt (ennakoidut työt nopeusrajoituksineen)


R2

Ratatyön sovitun ajan ylitys

R201 Konerikko tms.

R202 Sääolosuhteet

R203 Henkilöresurssit

R204 Suunnitteluvirhe

R205 Ratatyö alkanut myöhässä liikenteen takia

Jos ratatyön sovittu aika ylittyy sen takia, että työn alkua on päätetty siirtää myöhässä olevan liikenteen takia. POHA-tapahtuman selitteeseen kirjataan sen junan junanumero, jota odotettiin.

R206 Muut syyt sovitun ajan ylitykseen

Jos ratatyön sovitun ajan ylitykselle ei ole erillistä syytä 2-tason tarkenteissa. POHA-tapahtuman selitteeseen kirjataan, mikä muu syy oli.


R3

Liikennerajoite ratatyön jälkeen

R301 Jatkettu liikennejärjestelyjä

Jos liikennejärjestelyjä jatketaan ratatyön jälkeen. Esimerkiksi kaikkia raiteita tai vaihteita ei saada suunnitellusti käyttöön.

R302 Muut liikennerajoitukset

Jos ratatyön jälkeen jää voimaan joku muu liikennerajoite


S

Sähkörata

S1

Sähkönjakeluhäiriö

S101 Laukaisu

S102 Tehon rajoitus

S103 Kantaverkkovika / -rajoitus

S104 Muu vika mm. virhetoiminto


S2

Sähköratavika

S201 Sähköratarakenne

S202 Syöttöasema

S203 Erotusjakso

S204 Puu tms. sähköratarakenteissa

S205 Nostettava ajolanka

S206 Muu sähköratavika


T

Rata (ratarakenne)

T1

Pitkäaikaiset nopeusrajoitukset

T101 Roudasta johtuvat nop.rajoitukset

Jos myöhästyminen aiheutuu roudasta johtuvasta nopeusrajoituksesta.

T102 Muut suunnitellut nopeusrajoitukset

Jos myöhästyminen aiheutuu muusta suunnitellusta nopeusrajoituksesta kuin routarajoituksesta.


T2

Liikenteenohjauksen asettamat nopeusrajoitukset (ratarakenne)


T3

Ratarikko / este radalla

T301 Kiskoviat

Havaituista kiskovioista ja muista ratarikoista informoidaan käyttökeskusta, joka luo tapauksesta POHA-tapahtuman ja samalla tarkentaa syyn 2-tasolle.

T302 Ratarakenne

Havaituista kiskovioista ja muista ratarikoista informoidaan käyttökeskusta, joka luo tapauksesta POHA-tapahtuman ja samalla tarkentaa syyn 2-tasolle.

T303 Muu este (puu, lumieste tms. radalla)

Muiden luonnonilmiöistä johtuvien esteiden osalta alueohjaaja luo POHA-tapahtuman, jos esteen poistaminen ei vaadi ilmoitusta kunnossapitäjälle. Jos ilmoitus kunnossapidolle vaaditaan, niin POHA-tapahtuman luo käyttökeskus. Muita esteitä ovat esimerkiksi kaatuneet puut ja lumiesteet.


V

Vetokalusto

V1

Veturin odotus junaan

V101 Vetureita sitoutunut liikaa kunnossapitoon

V102 Veturi myöhässä olevasta junasta

V103 Veturin suunnittelematon lisäys/poisto/vaihto

V104 Veturin suunnitteltu lisäys/poisto/vaihto

V105 Saattoliike

V106 Varikolta tai seisontaraiteelta myöhässä

V107 Muu veturipula


V2

Veturivika

V201 JKV-vika (veturissa)

V202 Turvalaitevika (veturissa)

V203 Vetolaitteen katkeaminen

V204 Jarruvika (vet.)

V205 Radiovika

V206 Laakerivika

V207 Lovipyörä

V208 Virroitinvika

V209 Muu veturivika


V3

Vetovoimasta johtuva nopeuden alennus / tehon puute

V301 Sähköveturin vaihto toiseen sähköveturiin

V302 Sähköveturin vaihto dieselveturiin

V303 Sm/Dm -> veturivetoinen juna

V304 Veturivetoinen juna -> Sm/Dm

V305 Veturivika

V306 Muu syy nopeuden alennukseen


V4

Katsastamaton vetokalusto